Föreningen

Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning
Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.