Föreningen‎ > ‎

Styrelse 2018


 Styrelse
 Tel  E-post
 Benny Johansson,Ordf  070-5829078  gabriels.benny@gmail.com
 Trygve Åkesson
 070-3795968  trygve.akesson@hotmail.com
 Kerstin Carlsson-Stjernberg, Sekr.  0278-16024  carlson.stjernberg@gmail.com
 Åke Tylöskog
 070-7381998  ake.tyloskog@gmail.com
 Jan-Erik Bohman, Kassör
 073-0482786
 jan.erik.bohman@gmail.com
 Lennarth Rosén
 070-6363927  
 Christina Berg-Tylöskog, Vice ordf.  073-1579665  chris.tyl@helsingenet.com
 Barbro Wiklund, suppleant
 070-6838624
 barbro.wiklund@telia.com

  
 Valberedning    
 Jan Berg, sammankallande
 0278-14677
 Gunnar Steiner    
 070-9995643 gunnar.steiner@pegas.se
   
 Revisorer    
 Bengt Segander, sammankallande
 0278-16322  margareta.hollsten@helsingenet.com
 Lars Stjernberg  0278-611907  lars.stjernberg@helsingenet.com
 Gunnar Thonfors,  suppleant
 070-2562042
 

* Byt ut AT mot @ i adressen!
(Vi skriver adresserna på detta sätt här på hemsidan för att undvika s.k. SPAM. / Webmaster)