Medlem‎ > ‎

Medlemskap och avgifter

Medlemskap
 
Vill du bli medlem?
Det blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgirokonto. 
Årsavgiften för 2019 är 250 kr, och vårt bankgirokonto 5238-7784. Ange namn på talongen. 
Det går också att använda Swish: 123-2675759.

För att kunna nå dig så vill vi också ha adress, telefonnummer och e-postadress.
Om det inte finns plats på bankgirotalongen, eller om du Swishar, så kan du gå via Adressändringsfliken här intill.

I årsavgiften ingår fritt inträde till årets 8 - 9 föreläsningar.
Den ger också tillträde till våra kurser och andra aktiviteter, där vissa kostnader kan tillkomma.