Medlem‎ > ‎

Medlemskap och avgifter

Medlemskap
 
Vill du bli medlem?
Det blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens plusgirokonto.
Ange namn, adress, telefonnr och e-postadress på talongen.
 
Årsavgiften för 2017 är 250 kr och betalas till vårt plusgirokonto. 428 18 83-1
 
För denna får du 8-9 föreläsningar per år utan extra avgift.
Dessutom får du tillträde till någon av våra kurser om du är intresserad.