Styrelse 2021 och 2020

Tel E-post

Styrelse

Benny Johansson Ordförande 070-5829078 gabriels.bennyATgmail.com

Kerstin Carlsson-Stjernberg Sekreterare 0278-16024 carlson.stjernbergATgmail.com

Barbro Wiklund Ledamot 070-6838624 barbro.wiklundATtelia.com

Jan-Erik Bohman Kassör 073-0482786 jan.erik.bohmanATgmail.com

Lennarth Rosén Ledamot 070-6363927 lrosenabATgmail.com

Christina Berg-Tylöskog Vice ordförande 073-1579665 chris.tylAThelsingenet.com

Bengt Lindstedt Ledamot 070-6785577 bengt.lindstedtATtelia.com

Seth Roos Suppleant 073-1409377 seth.e.roosATgmail.com

Valberedning

Stefan Jonäng Sammankallande 070-5210235 stefanATjonang.se

Jan Berg Suppleant 070-4096430 nk.jan.bergATgmail.com

Revisorer

Bengt Segander 070-6425139 bengt.seganderATgmail.com

Lars Stjernberg 070-5751715 stjernberglarsATgmail.com

För att få den rätta adressen, ersätt AT med med @
Vi gör så här för att undvika att e-postadresserna läcker ut på Internet och används för spam.