Medlemskap och avgifter

Vill du bli medlem?

Det blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgirokonto.

Årsavgiften är för närvarande 250 kr, och vårt bankgirokonto 5238-7784. Ange namn på talongen.

Det går också att använda Swish: 123-2675759.

För att kunna nå dig så vill vi också ha adress, telefonnummer och e-postadress.
Om det inte finns plats på bankgirotalongen, eller om du Swishar, så kan du gå via Adressändringsfliken.

Medlemskap

Som medlem har du gratis inträde till årets 8 - 9 föreläsningar.

Du får även tillträde till våra kurser och andra aktiviteter, men där kan vissa kostnader tillkomma.

Eftersom verksamheten på grund av Coronaepidemin har varit mycket begränsad, så gäller under 2021 följande:

Inga medlemsavgifter kommer att tas ut för år 2021, vilket innebär att

  • Medlemskap för 2020 fortsätter 2021 utan ny avgift.

  • Medlemskortet för 2020 gäller även 2021.

  • Nya medlemskap, som tecknas under 2021, utfärdas för 2022 (medlemskort) och gäller bägge åren.