Kontakt

Benny Johansson, Ordf 070-5829078
gabriels.benny@gmail.com

Christina Berg-Tylöskog, V. ordf. 0278-665465
ake.tyloskog@helsingenet.com

Kerstin Carlson-Stjernberg, Sekr. 0278-16024
carlson.stjernberg@telia.com

(Se också sidan Styrelsen.)
Postadress
Bollnäs Senioruniversitet
c/o Carlsson-Stjernberg
Björktjäravägen 7
821 35 BOLLNÄS

Bankgiro
5238-7784

Swish
123-2675759

Adressändring
Meddelas sekreteraren. 
Eller använd formuläret på sidan Adressändring.