Kontakt

Benny Johansson, Ordf 070-5829078
gabriels.benny@gmail.com

Stefan Jonäng, V. ordf. 070-5210235
stefan@jonang.se

Kerstin Carlson-Stjernberg, Sekr. 0278-16024
carlson.stjernberg@telia.com

(Se också sidan Styrelsen.)
Postadress
Bollnäs Senioruniversitet
c/o Carlsson-Stjernberg
Björkbäcksgatan 4
821 35 BOLLNÄS

Plusgiro
4281883-1

Adressändring
Meddelas sekreteraren. 
Eller använd formuläret på sidan Adressändring.