Välkommen

Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, Ordförande


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med 

 Anslagstavlan

Programmet för hösten 2023 finns under menyfliken  Föreläsningar.

Resor, en till Paris och en till Madagaskar, kommer att anordnas i höst  av vår "resefixare"  Ulla Bergström.  Det är också aktuellt med en studieresa till Skokloster, den 20 september.
Se menyflik  Resor, exkursioner och studiebesök .

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik  Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Kontakt:  Ring, maila. Se sidan Styrelse.

Har du bytt adress eller e-postadress?

Under fliken  Adressändring  kan du skriva in de aktuella uppgifterna. Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via e-post.