Välkommen

Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Nu startar vi om igen efter coronauppehåll sedan mars 2020!

Benny Johansson, Ordförande


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

    • Humaniora (litteratur, historia, filosofi, religion, konst)

    • Samhällsvetenskap (politik, sociologi, psykologi mm)

    • Språk

    • Naturvetenskap och teknik

    • Medicin och vård

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med

Anslagstavlan

Den 29 september upphörde alla coronarestriktioner i samhället. Det finns ändå anledning till att tänka på att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma om man inte känner sig helt frisk.

Medlemskort för 2020 gäller även för 2021.

Årsavgift: Se menyflik Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Ring, maila se sidan Styrelse 2020.

Kontakt!

Har du har bytt adress eller E-postadress?

Gå in under fliken Adressändring så kan du ändra uppgifterna själv.

Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via E-post.