Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, Ordförande


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med 

 Anslagstavlan

ÅRSMÖTE
Tid       onsdag 21 februari kl 14.00
Plats   Ida Kristina-rummet, Kulturhuset
Vad      Sedvanligt årsmöte
                Vi bjuder på musikunderhållning av
                gruppen  VBJ till kaffe och smörgås

STUDIEBESÖK HOS COWORK
10 april kl 11.00     (g:a Telegrafhuset)

Programmet för våren 2024  finns under menyfliken  Föreläsningar.

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik  Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Kontakt:  Ring, maila. Se sidan Styrelse.

Har du bytt adress, eller e-postadress?

Under fliken  Adressändring  kan du skriva in de aktuella uppgifterna. Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via e-post.