Medlem

Du blir medlem genom att betala årsavgiften, viket enklast sker genom att sätta in beloppet på föreningens bankgirokonto.
Ange namn, adress, telefon, e-post och vilket år avgiften avser.

Det går också att lösa medlemskap vid föreläsningarna.