Medlemskap och avgifter

Medlemskap

Som medlem har du gratis inträde till årets 8 - 9 föreläsningar.

Du får även tillträde till våra kurser och andra aktiviteter, men där kan vissa kostnader tillkomma.

Vill du bli medlem?

Det blir du genom att sätta in årsavgiften på föreningens bankgirokonto.

Årsavgiften är för närvarande 250 kr, och vårt bankgirokonto 5238-7784. Glöm inte att ange namn eller medlemsnummer på talongen, så att vi vet vem betalningen gäller.

Det går också att använda Swish: 123 - 267 57 59.

Är du ny medlem så vill vi också ha adress, telefonnummer och e-postadress.
Om det inte finns plats på bankgirotalongen, eller om du Swishar, så kan du
lämna dina kontaktuppgifter på Adressändringsfliken.