Kurser

Våren 2022

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Filmhistoria, forts
Vi ser film ur filmhistorien och diskuterar.
Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström
Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Litteraturkurs
Anmälan till ledaren Aina Olsson , 070-5391561
Tid och plats meddelas av ledaren

"Skriv ditt liv"
S
krivarkurs, forts. från höstterminen
Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820
Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

IT-kurs (ny)
Deltagarna förväntas medföra mobiltelefon och/eller läsplatta
Ledare:
Benny Johansson och Jan Erik Bohman .

Kurser tidigare år

Hösten 2021

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Filmhistoria, forts
Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare
Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström
Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs, (forts från våren)
Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820
Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Litteraturkurs
Anmälan till ledaren Aina Olsson , 070-5391561
Tid och plats meddelas av ledaren

IT, enkät och ev. enkel utbildning (ny)
Jan Erik Bohman och Benny Johansson
Flyttas till våren 2022

Hösten 2020

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Filmhistoria, forts

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs, (forts från våren)

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Litteratur ("läsecirkel")

Anmälan till ledaren Aina Olsson , 070-5391561

Tid och plats meddelas av ledaren

Våren 2020

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Filmhistoria, forts fr ht-19

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Litteratur, forts fr ht-19

Anmälan till ledaren Aina Olsson 070-5391561

Tid och plats meddelas av ledaren

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs, fem träffar

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

IT-kurs (ny)

Introduktion till hantering av mobiltelefon och läsplattor för praktisk vardagsanvändning.

Deltagarna skall medföra egen sådan utrustning.

Ledare: Jan Erik Bohman 073-0482786 eller Benny Johansson 070-5829078

Hösten 2019

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Historiska och nutida aspekter på Nordamerika (fem sammanträden, start i okt)

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Filmhistoria, forts fr vt-18

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs, (forts från våren)

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Litteratur ("läsecirkel")

Anmälan till ledaren Annamaria Björklin eller Anna-Lena Aspenfelt, Bollnäs Bibliotek

Tid och plats meddelas av ledaren

IT via dator/mobilen/paddan

Introduktion till grunderna i att betala räkningar via internet, surfa på nätet etc med moderna IT-hjälpmedel.

Deltagande förutsätter att utskickad enkät är ifylld.

Anmälan till ledaren Jan-Erik Bohman 073-048 27 86 eller Benny Johansson 070-582 90 78

Tid och plats meddelas av ledaren

Våren 2019

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

"Att förstå främmande kulturer"

Fortsättning fr ht -18.

Ledare: Mats Bäck (tfn 0278-665465)

Filmhistoria, forts fr ht-18

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Litteratur, ny kurs

Anmälan till ledaren Annamaria Björklin eller Anna-Lena Aspenfelt, Bollnäs Bibliotek

Tid och plats meddelas av ledaren

Hamlet, Dramaten Stora scenen

Introduktionsträff 17 januari kl 17.00 i Biblioteket

Intresserade bokar själva biljetter och resa till evenemanget.

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs, fem träffar

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Hösten 2018

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Demokratins kris i Europa (3 mötestillfällen med start i okt)

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Att förstå andra kulturer (start i dec)

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Filmhistoria, forts fr vt-18

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Teatergrupp för seniorer

Pröva på teater

Anmälan till ledaren Gunnar Steiner, 070-9995643

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Våren 2018

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Filmhistoria, forts fr vt-17

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Musik: "Så blir det musik"

Från Romantiken till modern klassisk musik

Vi lyssnar och diskuterar

6 möten à 2 timmar

Anmälan till ledaren Åke Tylöskog 070-7381998 alt ake.tyloskog@gmail.com

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Teatergrupp för seniorer

Pröva på teater

Anmälan till ledaren Gunnar Steiner, 070-9995643

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Hösten 2017

(Anmäl intresse till kursledaren el styrelsen)

Politisk ordning/oordning från Ura-Kaipa till Donald Trump

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Filmhistoria, forts fr vt-17

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Teatergrupp för seniorer

Pröva på teater

Anmälan till ledaren Gunnar Steiner, 070-9995643

Skriv Ditt Liv - skrivarkurs

Anmälan till ledaren Kerstin Svevar, 073-6953820

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Stadsvandring

1950-talets butiker och kaféer i Bollnäs centrum. Vandring med Peter Sköld under en dryg timme.

Samling vid Stadshustorget kl 14.30

Våren 2017

Fem samtal om religionens väsen

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Filmhistoria

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Litteratur: "Elisabeth I och 1500-talets England"

Anmälan till ledaren Anders Ekman, 0278-12794

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Musik: "Så blir det musik"

Västerländsk konstmusik och utblick mot bl a folkmusik.

Vi lyssnar och diskuterar

6 möten à 2 timmar

Anmälan till ledaren Åke Tylöskog 070-7381998 alt ake.tyloskog@gmail.com

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Hösten 2016

Fem samtal om religionens väsen

Ledare och anmälan görs till Mats Bäck tfn 0278-18409

Filmhistoria

Filmcirkel om kända filmer, regissörer, skådespelare

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Litteratur: "Elisabeth I och 1500-talets England"

Anmälan till ledaren Anders Ekman, 0278-12794

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Musik: "Så blir det musik"

Västerländsk konstmusik och utblick mot bl a folkmusik.

Vi lyssnar och diskuterar

10 möten à 2 timmar

Anmälan till ledaren Åke Tylöskog 070-7381998 alt ake.tyloskog@gmail.com

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Läsa Ljusnan digitalt

Genomgång av rutiner för att hitta och orientera sig i Ljusnans och HelaHälsinglands nätupplaga

Ledare: Någon på Ljusnan

Anmälan till Benny Johansson 070-582 90 78 alt gabriels.benny@gmail.com

Våren 2016

Filosofiska samtal

Fortsättning från hösten.

Anmälan görs till Gunnar Steiner 070-9995643 eller gunnar.steiner@pegas.se

Filmhistoria

Filmcirkel om spelfilmens historia under 1900-talet

Fortsättning från hösten.

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Musik: "Så blir det musik"

Västerländsk konstmusik och utblick mot bl a folkmusik.

Vi lyssnar och diskuterar

10 möten à 2 timmar (okt-april)

Anmälan till ledaren Åke Tylöskog 070-7381998 alt ake.tyloskog@gmail.com

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Litteratur: "Shakespeare för alla"

Om den historiska personen Shakespeare.

Nedslag i litteraturen med textläsning bl a ur Hamlet

Anmälan till ledaren Anders Ekman, 0278-12794

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Läsa Ljusnan digitalt

Genomgång av rutiner för att hitta och orientera sig i Ljusnans och HelaHälsinglands nätupplaga

Ledare: Yanina Westergren

Anmälan till Benny Johansson 070-582 90 78 alt gabriels.benny@gmail.com

Hösten 2015

Filosofiska samtal

Fortsättningskurs

Anmälan görs till Gunnar Steiner 070-9995643 eller gunnar.steiner@pegas.se

Filmhistoria

Filmcirkel om spelfilmens historia under 1900-talet

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Musik: "Så blir det musik"

Västerländsk konstmusik och utblick mot bl a folkmusik.

Vi lyssnar och diskuterar

10 möten à 2 timmar (okt-april)

Anmälan till ledaren Åke Tylöskog 070-7381998 alt ake.tyloskog@gmail.com

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Litteratur: "Shakespeare för alla"

Om den historiska personen Shakespeare.

Nedslag i litteraturen med textläsning bl a ur Hamlet

Anmälan till ledaren Anders Ekman

Tid, plats och kostnad meddelas av ledaren

Stjärnhimlen

Kvällsaktivitet då vi studerar himlavalvets stjärnor och planeter vid klar himmel

Ledare: Rolf Hagberg

Anmälan till Benny Johansson 070-582 90 78 alt gabriels,benny@gmail.com

Tid och plats meddelas med kort varsel under oktober-november

Läsa Ljusnan digitalt

Genomgång av rutiner för att hitta och orientera sig i Ljusnans och HelaHälsinglands nätupplaga

Ledare: Yanina Westergren

Anmälan till Benny Johansson 070-582 90 78 alt gabriels.benny@gmail.com

Våren 2015

Filosofiska samtal

Fortsättningskurs

Anmälan till Gunnar Steiner 070-9995643

Filmhistoria

Filmcirkel om spelfilmens historia under 1900-talet

Ledare: Jan Erik Bohman och Lennart Wiström

Anmälan görs till Jan Erik Bohman 073-0482786 eller jan.erik.bohman@gmail.com

Fågelskådning

Ledare: Carl-Johan Mannheim

Dag och tid meddelas av Benny Johansson e ö med Mannheim

Kostnad: ingen

Anmälan görs till Benny Johansson 070-582 90 78 eller gabriels.benny@gmail.com

Hösten 2014

Filosofiska samtal

Fortsättningskurs med Gunnar Steiner.

Latin

Fortsättningskurs med Anna-Lisa Jonsson.

Musik - "John Philip Sousa - musiker, kompositör och amerikan"

Anmälan senast 15/9. Kontakta Pelle Saur 070 2861957.

6 tillfällen.

650:- kr

Hantverk med Inga-Lena Åkesson

Om intresse finns.

Kontakta handledaren.

Våren 2014

Introduktion till fågelskådning

Kursledare Hans Höglund, Carl-Johan Mannheim

Kursdag och tid: April samt Maj.

Dag och tid meddelas av kursledarna

Antal kurstillfällen: 2-3 gånger utomhus samt 1 gång inomhus för bildvisning

Lokal: Meddelas av kursledarna

Kurskostnad: ingen

Kurslitteratur: tillhandahålles av kursledarna

Anmälan görs till Hans Höglund , tfn 16029 eller margit_hans@hotmail.com Senast 15 mars.

Lär känna Din Smartphone/Ipad

Kursen genomförs den 5:e februari kl. 9.00-16.00 och lokalen är Teaterverkstaden.

Deltagarna förutsätts medföra egen smartphone/ipad.

Kursledaren vill gärna i god tid i förväg veta dels vilket fabrikat av smartphone/ipad Du använder och något om vad Du önskar lära Dig.

Anmäl Ditt deltagande till Kerstin Carlson-Stjernberg på tel. 0278-16024 eller carlson.stjernberg@gmail.com senast den 10 januari.

Musik: Önskekonsert

Kursledare Pelle Saur

Kursdag och tid: Tisdagar kl. 10.30 – c:a 12.15 Om det passar deltagarna

Lokal: Meddelas av kursledaren vid anmälan

Startdatum: 14 januari

Antal kurstillfällen: kanske 5-6 tråffar men beror på antalet deltagare. Alla bör få sin ”önskekonsert.”

Kurskostnad: 100: per tillfälle. Hela summan erläggs i förskott vid kursstarten

Kurslitteratur: tillhandahålles av kursledaren

Anmälan till: Pelle Saur tfn 070-286 19 57 eller pelle saur@musiker.nu

Kursinnehåll plus övriga upplysningar: Tanken med den föreslagna kursen är att varje deltagare får önska sin lilla ”önskekonsert”. Utifrån detta tar vi gemensamt fram uppgifter kring musiken, kompositörer och ev- artister etc. Musiken kan vara ur alla genrer, som i den nyligen avslutade kursen om musikinstrumenten. Det viktigaste är att musiken betyder något speciellt för de deltagande. Det är önskvärt att Pelle får åtminstone några exempel på musik i samband med anmälan, så att han hinner förbereda sig med inspelningar och ev övriga uppgifter.

Filosofiska samtal

Fortsättningskurs med Gunnar Steiner.

Latin

Fortsättningskurs med Anna-Lisa Jonsson