Program

Bollnäs SU erbjuder program som omfattar:

    • Föreläsningar i aktuella ämnen. Normalt anordnas fyra under våren och fyra under hösten.

    • Kurser

    • Resor och studiebesök