Välkommen

Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, OrdförandeVi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

    • Humaniora (litteratur, historia, filosofi, religion, konst)

    • Samhällsvetenskap (politik, sociologi, psykologi mm)

    • Språk

    • Naturvetenskap och teknik

    • Medicin och vård

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med

Anslagstavlan

Medlemsbrev och höstens program skickas ut under vecka 32 (8-12 aug.) till alla registrerade medlemmar. Om du inte har fått utskicket när veckan har gått, kontakta kassören. Kontaktuppgifter på sidan Styrelse.

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Ring, maila; se sidan Styrelse.

Kontakt!

Har du har bytt adress eller E-postadress?

Gå in under fliken Adressändring så kan du ändra uppgifterna själv.

Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via E-post.