Välkommen

Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, OrdförandeVi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

    • Humaniora (litteratur, historia, filosofi, religion, konst)

    • Samhällsvetenskap (politik, sociologi, psykologi mm)

    • Språk

    • Naturvetenskap och teknik

    • Medicin och vård

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med

Anslagstavlan

Medlemsavgiften för 2022 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Ring, maila se sidan Styrelse.

Kontakt!

Har du har bytt adress eller E-postadress?

Gå in under fliken Adressändring så kan du ändra uppgifterna själv.

Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via E-post.