Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, Ordförande


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med 

 Anslagstavlan

OBS!  Föreläsningen den 17 april med Omi Söderblom kommer att hållas i Stora Scenen, inte Peter Stormare.

Fågelexkursion lördag 11 maj  kl 07.30
Samling kl 07.15 vid CircleK för besök i Mödänges nya anläggning för fågelskådning.

Genomfört studiebesök på Cowork (g:a Telegrafhuset) den 10 april. Vi var c:a 30 pers.


Programmet för våren 2024  finns under menyfliken  Föreläsningar.

Medlemsavgiften för 2024 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik  Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på kurser,  föreläs-ningar, studiebesök mm.

Kontakt:  Ring, maila. Se sidan Styrelse.

Har du bytt adress, eller e-postadress?

Under fliken  Adressändring  kan du skriva in de aktuella uppgifterna. Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via e-post.