Välkommen

Välkommen till Bollnäs Senioruniversitet!

Benny Johansson, Ordförande


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro. Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor.

Ämnesområden

Vi bedriver vår verksamhet i samarbete med 

 Anslagstavlan

Programmet för våren 2023 finns under menyfliken  Föreläsningar.

Medlemsavgiften för 2023 är oförändrad, 250 kr. Se menyflik  Medlem.

Betald årsavgift berättigar till fri entré vid föreläsningar. Medlemskort uppvisas i entrén.

Har du förslag eller synpunkter?

Vi behöver fortlöpande dina förslag på
- kurser
- föreläsningar
- studiebesök
- resmål

Kontakt:  Ring, maila. Se sidan Styrelse.

Har du bytt adress eller e-postadress?

Under fliken  Adressändring  kan du skriva in de aktuella uppgifterna. Vi skickar ibland ut påminnelser och information om studiebesök, resor och andra evenemang via e-post.