Föreningen

Organisationsnummer 802455-4969


Vi är en partipolitiskt och religiöst neutral förening, öppen för alla seniorer (55+) i Bollnäs med omnejd.

Vår målsättning

Vi vill bredda och fördjupa vårt vetande, stimulera tankeutbyte och samvaro.

Vi anordnar föreläsningar och kurser samt studieresor och studiebesök.