Styrelse 2024


Styrelse

Benny Johansson, Ordförande
  070-5829078,
    gabriels.bennyATgmail.com

Kerstin Carlsson-Stjernberg, Sekreterare
  070-9774068
    carlson.stjernbergATgmail.com

Jan-Erik Bohman, Kassör
  073-0482786

    jan.erik.bohmanATgmail.com

Christina Berg-Tylöskog, Vice ordförande
  073-1579665
    chris.tylAThelsingenet.com

Åsa Törngren, Ledamot
  070-5889965
    asa.torngrenATgmail.com

Lennarth Rosén, Ledamot
  070-6363927
    lrosenabATgmail.com

Bengt Lindstedt, Ledamot
  070-6785577
    bengt.lindstedtATtelia.com
Seth Roos, Ledamot
  073-1409377
    seth.e.roosATgmail.com

   

 Valberedning  

Stefan Jonäng, Sammankallande
  070-5210235
    stefanATjonang.se

Jan Berg, Suppleant
  070-4096430
    nk.jan.bergATgmail.com


 Revisorer
Bengt Segander, 070-6425139
  bengt.seganderATgmail.com

Lars Stjernberg, 070-5751715
  stjernberglarsATgmail.com