Tidigare år

Genomförda föreläsningar 2010-2019

 

(det anges i texten att några planerade föreläsningar har ersatts av andra då föreläsarna måst inställa medverkan av olika skäl)

 

Hösten 2010:

 

Onsd. 22 sept."Välfärdslandets gåta. Varför mår barnen inte lika bra som de har det?" Calle Lindgren, Barnläkare med internationell erfarenhet.

Onsd. 20 okt. Föreningens 10-årsjubileum firas med historisk tillbakablick, musik, föreläsning och festfika.

Onsd. 17 nov. ”Vem skriver manus till mitt liv?" Orvar Säfström, filmvetare och TV-profil.

Onsd. 8 dec. "Skrift, kalligrafi och måleri - tre kinesiska systerkonster", Cecilia Lindqvist, professor, författare till bl.a. "Tecknens rike"

 

Våren 2011:

 

Onsd.26 jan. "Vår mat - några aspekter på vad vi äter". Viveka Larsson, veterinär, Livsmedelsverket

Onsd. 16 febr. "Iran - Från shaher till mullor". Bo Utas, prof. em. i iranistik, språkforskare, författare

Onsd. 30 mars. "Hälsinglands arkeologi". Elise Hovanta. Ev. blir det en uppföljning i form av en endags studieresa.

Onsd. 25 maj. "Modifierat DNA på tallriken, vad skall det vara bra för?', Olof Olsson, molekylärbiolog, professor, vid Göteborgs universitet.

 

Hösten 2011:

 

Onsd. 14 sept. "Postkolonialismen i Afrika".  Göran Hydén, professor vid Florida-universitetet i Gainesville, USA, ordf. i Dag Hammarsköldfonden.

Månd.10 okt. "Att byta språk och kultur mitt ilivet". Fausta Marianovic, författare till boken: Sista kulan sparar jag till grannen. (Inställt)

Onsd. 2 nov. "Bevisprövning i brottmål; bevisbörda och beviskrav" Ylva Myhrberg, domare vid Norrtälje Tingsrätt

Onsd. 74 dec."Kvinna bland generaler". Charlotte Lundgren-Korssell, chef för ledningssystemområdet på FMV.

 

Våren 2012:

 

Onsd.8 febr. "Strindberg i Blå Tornet - de sista åren och tillbakablickar. Kurt Bäckstrom, Högskolan i Skövde, föreståndare för Institutet för Österrikestudier.

Onsd. 14 Mars ”Två udda konstnärskap i Bollnäs". Johan Kock, intendent Bollnäs Museum

Onsd. 18 april ”Att byta språk och kultur mitt i livet". Fausta Marianovic, författare till boken "Sista kulan sparar jag till grannen”.

Onsd. 16 maj "Förbannade lögner - hur du luras av statistik och hur du genomskådar det". Peeter-laan Kask, journalist och författare till boken.

 

Hösten 2012:

 

Onsd. 19 sept."Maten, myterna, miljön". Klas Hesselman, Fil. Dr, näringsforskare, VD för Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB .

Onsd. 17 okt."Utvandringen från Hälsingland med nedslag i Erskjansarnas emigration, svältåret 1867, storstrejken 1910 m.m". Karin Häger, ordf. i Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Onsd. 14 nov. ”Vad är GIS? - Användning av GPS, digitala bilder, fotogrammetri, radardata m.m. för geografisk information och tekniska tillämpningar" Mikael Lundbäck, kartspecialist, bollnäsbördig utbildningsledare inom Yrkeshögskolan i samarbete med näringslivet och Future Position X. 

Onsd. 5 dec. "Visdomens återkomst -filosofin bortträngd av naturvetenskapens krav att skilja mellan kunskap och värderingar. Flum? Män-kvinnor, Äldre-yngre, kan man lära ut vishet? "

 

Våren 2013:

 

Onsd. 16 jan. "Latinets roller". Tore Janson, professor i latin och afrikanska språk.

Fred. 15 febr. "Vad är kunskap", Bollnäsbördige Erik Olsson, professor i teoretisk filosofi vid Lunds Universitet.

Onsd, 13 mars. " Intresseorganisationer, civilsamhället och politiker" Torsten Svensson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

Onsd. 17 april. "Mord bland pensionärer" Ulf Durling, psykiatriker, deckarförfattare, ledamot av Svenska Deckarakademien.

 

Hösten 2013:

 

Onsd. 18 sept. "Skriftens utsida - typografi, Gutenberg och den perfekta boken". Gunnar Steiner. tidigare medielärare på ldèvärldens 2-åriga KY-utbildning i grafisk produktion.

Onsdag 16 okt. "Täcknamn Shakespeare och filmen Anonymus." Helena Brodin Friberg, skådespelare och Gösta Friberg, författare, poet och översättare.

Onsd. 20 nov. "Kartan i datorn berättar bygdens historia". Bengt-Olov Käck, pensionerad överlantmätare.

Onsd. 11 dec. "Storstrejken i Sundsvall. Bricken på Svartvik". Vibeke Olsson-Falk författare, i år belönad med medaljen Litteris et Artibus.

 

Våren 2014:

 

Onsd. 15 jan. Filmen "Anonym" visas, som uppföljning till höstens föreläsning som framfördes av skådespelaren Helena Brodin-Friberg och författaren Gösta Friberg. Filmen är 2 timmar lång.

Onsd. 12. Febr. "Det svenska körundret" föreläsning av Gustaf Sjökvist, f.d. organist i Storkyrkan i Stockholm och känd körledare, med anknytning till bygden. ( lnställd och ersatt med "Digitalisering av en musikskatt - Hälsinglands Spelmansförbunds arkiv", Staffan Jonsson, Studieförbundet Bilda, Hälsingespelman.

Onsd. 12 mars. "Nordisk mat lika bra som medelhavsmat", Viola Adamsson, doktorand som disputerar 2014 berättar om sin forskning.

Onsd. 15 april. "Nya levnadsvillkor och nya tankar. Sverige och Bollnäs i det tidiga 1800-talets samhällsomvandling". Ingrid Åberg, docent vid Uppsala Universitet.

 

Hösten 2014:

 

Onsd. 17 sept. Temadag "Fabergès fantastiska värld samt den svenske mästersnickaren Georg Haupt".

"lnternationell Jugend, Bauhaus och den tidiga Funktionalismen". Jan O M Karlsson, universitetslärare i Konstvetenskap.

Onsd. 15 okt. "Modern svensk dramatik". Leif Zern, teater- och litteraturkritier på Dagens Nyheter, författare. 

Onsd. 12 nov. "Successful mind - hur minnet utvecklas i vuxenliv och hög ålder". Lars-G6ran Nilsson, professor i Psykologi vid Stockholms Universitet (inställt och ersatt med "Hur viktiga är utmarkerna for mångfalden", Kelvin Ekeland, landskapshistoriker, etnobiolog, författare.

Onsd. 10 dec. "Alger - 4:e generationens biobränsle". Hugo Wickström, entreprenör, projektledare. Inställt och ersatt med "Kabblekor - att som finskt krigsbarn bli evakuerad till Sverige". Aira Bengtson, författare.

 

Våren 2015:

 

Onsd. 14 jan. "Allmogekonst i Hälsingland från 1500-talet till 1900-talet". Lars Nylander, arkivarie, Hälsinglands museum.

Onsd. 18 febr. "Rörliga bilder - Några nedslag i filmhistorien". Bosse K. Pettersson, kulturskribent (jazz och film), krönikör i Hälsingetidningar.

Onsd. 18 mars. "Förändringar inom medievärlden". Gunilla Kindstrand, chefredaktör, Tidningen Ljusnan.

Onsd. 22 april. "Kommunikation är livsviktigt". Lotta Juhlin, talpedagog, f6rfattare, föreläsare hösten 2015.

 

Hösten 2015:


Onsd. 23 sept. "Äldre och medicinering". Christina Palm, läkare.

Onsd. 14 okt. "Vart går Ryssland, vad rör sig i huvudet på Putin?". Stig Fredrikson, journalist och f d utlandskorrespondent.

Onsd. 11 nov. "ltalien av idag med utblick mot medelhavsområdet". Titti Nylander, journalist och f.d. Sveriges Radios korrespondent i Rom.

Onsd. 10 dec. "Sigge Fürst - 20 år på dramaten". Lennart Fürst, son och läkare


Våren 2016:

 

Onsd. 13 jan. "Vårt behov av det förflutna".  Gullög Nordqvist, arkeolog, professor em. i antikens kultur och Historia.

Onsd. 17 febr. "Martin Luther”. Ulf Allenbäck, kyrkoherde em.

Onsd.15 mars. "De farliga böckerna - litteratur infor rätta under 250 år". Ulrika Knutson, journalist, författare, programledare, krönikör.

Onsd. 13 april. Bollnäs centrum, bygga, bo, handel och utvecklingsmöjligheter. Kjell Petersson,

Samhällsbyggnadskontoret, Ulf Nyrén, ordf. Bollnäs Bostäder.

 

Våren 2017:

 

Onsd. 11jan. "Det oundvikligt föränderliga språket". Daniel Jacobson, Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet, med inriktning på svenska språket.

Onsdag 15 febr. "Min Europeiska familj - de senaste 54.000 åren". Karin Bojs, författare, vetenskapsjournalist.

Onsd.15 mars. "Renässansens Florens, Venedig och Rom". Lars-Olov Åhlberg, prof. em. i estetik, Uppsala Universitet.

Onsd. 19 april. "Povel Ramel och melodins epok". Johanna Broman Åkesson, skribent, föreläsare, bokformgivare, utbildad vid Stockholms universitet.

 

Hösten 2017:

 

Onsd. 13 sept, "Klassisk musik i P2". Sam Jacobsson, musikläggare och planerare for klassisk musik i P2.

Onsd. 11 okt. "Tvåsprikighet, polyglotter - vilka är de och vad kännetecknar dem?" Kenneth Hyltenstam, prof.em.

Onsd.l5 nov. "Periodiska systemet - varför och hur uppkom det"? Anders Lundgren prof. Em.

Onsd. 6 dec. "Från Sibirien till Stureplan: varför gör minniskor som de gör?" UIrika Persson- Fischier, antropolog / forskare Uppsala.

 

Våren 2018:

 

Onsd. 17 jan. "lM i Sverige och lndien".  Gunnila Rooth, Janusz Lipinski Uppsala.

Onsd. 14 feb. "Charmen med tarmen - kroppens mest underskattade organ". Arvid Hamrin, Mdr., Sundsvall.

Onsd. 14 mar. "Platon och hans tid". Gunnar Steiner, ' lärare i filosofi, Bollnäs.

Onsd. 18 apr. "EU, demokrati och populism". Sverker Gustavsson, Prof, Uppsala Universitet.

 

Hösten 2018:

 

Torsd. 13sept. "Hasse och Tage - humoristiska humorister". Johanna Broman Åkesson, Fdr. som koncentrerat sig på den svenska estradvisan och annan nöjeshistoria.

Onsd. 17 okt. "l Kolarskogen del 2, Vinter" samt "Bland flottare på Ljusnan". Föreläsningen ersätts med visning av filmer frln det gamla Hälsingland, tagna av Erik Eriksson, Ljusdal, som gjort många dokumentärer från landskapet.

Onsd.14 nov. "Den romerska integrationens smältdegel". Det närmaste världen har kommit begreppet "världsmedborgare" var under senantiken. Hur lyckades romarna ena så många folkslag? På vilket sätt skilde sig det senantika samhället i detta hänseende från dagens EU? Kan vi lära av antiken? Lsabella Donkow, klassisk arkeolog, antikvetare.

Onsd. 5 dec. "Jordens komplexa klimat - hur stor är människans påverkan? " Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi vid Stockholms Universitet, har ingått i FN:s klimatpanel IPCC och i den svenska regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor.

 

Våren 2019:

 

Onsd. 15 jan. "Energianvändning, växthuseffekten och solenergisystem", Björn Karlsson, professor vid Linköpings universitet.

Fred. l5 febr. "Natur, liv, teknik - en introduktion till Henry David Thoreaus Walden" Henrik Otterberg, Phd, Göteborg.

Onsd.13 mars. "Värp först och kackla sedan - om världssopranen Birgit Nilsson". Mattias Enn, estradör och författare.

Onsd. 3 apri! "Skrivklådan”. Deltagare i kursen "Skriv ditt liv" läser upp valda texter. Musikinslag, Elisabet Nyman. lntresserade inbjuds att komma och lyssna. Fika finns tillgängligt. Fritt inträde.

Onsd. 17 apr. "Kvinnors kamp for rösträtt - Hur kvinnor blev aktörer for demokrati! Christina Florin, prof. em., Stockholms Universitet.

 

Hösten 2019:

 

Onsd. 11sept. "Fysisk aktivitet på recept i stället for modedieter". Maj-Lis Hellenius, prof. Karolinska lnstitutet.

Onsd. 16 okt. "Riksarkivet 400 år - en guldgruva for forskare och andra". Karin Borgqvist Ljung, 1:e arkivarie.

Onsd 13 nov. "Vallonernas roll i Sveriges historia". Maths lsacson, Fil.Dr. Ekon Historia, Uppsala

Onsd 11 dec. "Universum frAn tidens borjan till svarta hål". Staffan Yngve, prof. teor. fysik Uppsala universitet.